Hur vill du förmedla vad ditt företag står för, exempelvis under en mässa?
På en mässa vill alla synas, höras och bli utvalda. Spelutrymmet är ganska lika för alla utställare. Du har din yta, mässmaterialet som hör till, kundaktiviteter och kunnig personal på plats.
Men vad är det som gör att vissa montrar drar till sig fler besökare än andra?

Den tanken slog mig när jag besökte en av Stockholms många mässor för några veckor sedan.
Eftersom jag inte hade en officiell agenda (återkommer om min inofficiella agenda strax) lät jag min nyfikenhet styra mina steg.
Ganska snabbt såg jag att vissa montrar hade konstant besök av nyfikna människor i mycket högre grad än andra.
Kunde det bero på att de hade en mer attraktiv produkt, mer lockande tjänst eller trevligare bemötande. Eller var det något annat som attraherade? Jag tittade lite närmare på det.

Det som var gemensamt för montrarna som fick många besökare, var deras tydliga kommunikation, speciellt den icke verbala kommunikationen.
Jag insåg att det som styrde mina steg inte bara var min nyfikenhet utan också den visuella utstrålningen och helhetskänslan hos utställarna.

be-yourself., stilcoach, dress code, stilkonsult,mässa, klädkod be-yourself., stilcoach, dress code, stilkonsult,mässa, klädkod

Dessa tre faktorer särskilde de välbesökta företagen från de mindre besökta utställarna:

  • Tydlig presentation av varumärket. Företagets identitet, både i färg och form gick lätt att känna igen.
  • Förmedling av en känsla. De allra vassaste företagen förmedlade en känsla. Det kunde exempelvis vara en känsla av exklusivitet, enkelhet, kompetens eller en mysig hemma-hos-känsla.
  • Tydlig visuellt förmedlat budskap. Den genomtänkta röda tråden gick genom utformningen av montern, via kläderna som personalen bar på och hur det påverkade personalens sätt att bemöta kunderna. Observatörerna (vi/kunderna) fick en proffsig teamkänsla utan att personalen behövde säga ett ord.

På en mässa vill alla synas, höras och knyta nya lönsamma kontakter. Varför lämna viktiga detaljer åt slumpen?

Mässor är en perfekt plats att knyta nya kontakter på, prata med kollegor och insupa inspiration. För min egen del (den inofficiella agendan) ville jag se hur utställarna hade löst sin personliga profilering. Stilkonsulten i mig hade förstås fokus på utställarnas klädsel, vad och hur de kommunicerade. Jag ville se hur de skapade intresse i möten med besökarna.

En monterplats kostar allt från ca 35.000 upp till 145.000. och min stora fråga var, hur vissa företag kunde missa att profilera sin personal enligt företagets varumärke. Kan en en ogenomtänkt stil mot era kunder skapa avstånd i stället för att attrahera? På en mässa vill alla synas, höras och knyta nya lönsamma kontakter. Varför lämna viktiga detaljer åt slumpen?

Konsten eller utmaningen är att på ett medvetet sätt understryka ditt budskap och på så sätt påverka observatören.
Se till att ta vara på alla hjälpmedel för att kommunicera exakt det du vill förmedla, speciellt på en mässa där besökarna är helt fyllda av olika intryck.

Hur sticker du ut i mängden på exempelvis en mässa?

Betsabé Vivanco Goldberg
Stilkonsulten som hjälper dig att hitta en stil som signalerar exakt det du vill signalera.
www.be-yourself.se
www.theprofile.se

Share This